luni, 13 februarie 2017

Gânduri de ocazie ( 6001 – 6501 )


Gânduri de ocazie ( 6001 – 6501  )


6001 . Înmoaie genunchii duşmanului ridicându-i în slăvi calităţile .

6002 . Copacul este falnic când ocupă verticala .

6003 . Iubirea atinge înaltul valului care ne plimbă .

6004 . Ignorantul suflă în vânt suficienţă .

6005 . Cuvântul înlesneşte gândului să intre şi în această lume .

6006 . Unde nu există suflet se întinde pustiul .

6007 . Este necesară înţelepciunea , libertatea noastră nu-i absolută .

6008 . Fiind patru anotimpuri , evident , există patru vârste .

6009 . Fără pic de viaţă Universul ar fi plictisitor : ar dispărea moartea .

6010 . Lacrima urcă din inimă când sufletul este peste măsură solicitat ; ochiul este poarta eliberării.

6011 . Cel ce se lasă lins se murdăreşte .

6012 . Oare există numai acest spaţiu pe care noi îl putem percepe ! Pământenii au la îndemână atâtea ştiinţe ; bănuim că există oprelişte : numai atât veţi descoperi .

6013 . Piramida vieţii are în vârf actul transformării materiei în gând .

6014 . Nu înseamnă că străluceşti dacă nu te priveşte nimeni .

6015 . Fericirea luminează , tristeţea întunecă .

6016 . Cine are în plan să plimbe un munte . mai întâi să ridice nişte pietre .

6017 . Cineva trebuie să strălucească .

6018 . Leneşul nici la câştig nu se înghesuie .

6019 . Lumea-i formată din oameni în procent destul de mare .

6020 . Trupul alege atingerea , sufletul alege prietenia .

6021 .  Această (ne)materie ce urcă din materie – gândul – este temelia lumii .

6022 .  Viaţa pluteşte într-un ocean de griji ; moartea are o singură grijă .

6023 . Cale neîngrădită are sufletul sub lumina speranţei .

6024 . Râma nu are genunchi .

6025 .  Cine înlătură planta cea bună şi lasă buruienile să crească , se sinucide .

6026 . Moartea se întâmplă când nu mai există nimic deasupra liniei de plutire din interiorul tău .

6027 . Unul din vampirii energetici : linguşitorul .

6028 . Dumnezeu este cu mult mai mult decât ne putem închipui ; o dovadă : faptul că abia stăpânim o picătură din oceanul a ceea ce ar fi necesar să ştim .

6029 . Ne chinuim de câteva mii de ani să învăţăm alfabetul care să dezlege rostul existenţei noastre : suntem abia la prima literă .

6030 . < Dorul de moarte > te cuprinde după ce ai gustat marile dureri ale lumii .

6031 . Fericirea stă ascunsă în noi , nerăbdătoare să ne umple întreaga fiinţă .

6032 . Cel ce iubeşte mai are de trăit .

6033 . Într-o viaţă veşnică nu s-ar întâmpla nimic , întâmplarea produce uzură .

6034 . În corpul îndopat cu de toate abia mai încape un pic de minte .

6035 . Esenţa democraţiei : cei care au ajuns la putere nu mai sunt nemuritori .

6036 .  Cu mult mai mare este universul din fiecare decât universul care ne cuprinde .

6037 . Am fost construiţi să păcătuim ; exagerând , omul a descoperit păcatele capitale .

6038 . Jalnică victorie să câştigi războiul cu propria conştiinţă .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6039 . Zborul îngăduie să mutăm linia orizontului .

6040 . Să învăţăm a ne lăsa citiţi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6041 . O femeie puternică alege cine să o aleagă .

6042 . Elimină păcatul . Învinge-te pe tine însuţi .

6043 . Egoistul . Un vampir energetic  .

6044 . Zborul . Însuşirea dintâi a gândului .

6045 . Inspiraţia . Un val de (ne)materie subtilă care ne intră în creier .

6046 . Linguşirea este imponderabilă .

6047 . Spaţiul din inimă este nelimitat : putem primi oricâţi dar nu pe oricine .

6048 . Strajnică neputinţă . Nu pot să nu te mai iubesc .

6049 . O greşeală este veritabilă până când este descoperită o nouă greşeală de acelaşi fel mai puternică .

6050 . Fără legături de comunicare între ei , neuroanii nu ar avea nici o valoare .

6051 . Către locul unde îmi place să mă întorc , parcă zbor şi nu aş mai pleca ..

6052 . Acela ce te strânge de gât cum trebuie este un duşman autentic.

6053 . Elevul . Dacă îţi vine să butonezi la telefon în ora de matematică , cere voie să mergi la umblătoare .

6054 . Un baston bun te scapă de situaţii neplăcute .

6055 .  O buturugă nu are nevoie de înţelepciunea antică .

6056 . Dacă ai timp pentru tine , ai timp pentru toată lumea .

6057 . Neuronul deconectat nu are valoare .

6058 . Cauza pentru o gândire aleasă este neuronul sănătos .

6059 . Să nu lăsăm nisipul să aducă pustiul singurătăţii în camera noastră .

6060 .  Canibalism . < Eşti o dulceaţă ! Te-aş mânca de vie ! >

6061 .  Eşti viu ? Trăieşte .

6062 . Viaţa nu-i vinovată dacă nu o luăm în seamă .

6063 . Femeia modelează burta bărbatului .

6064 . Când  mintea şi inima fac casă bună , atunci ştiinţa emană din credinţa ta .

6066 . Dacă ai mâinile curate , nu se pătează obrazul .

6067 . Îmbrăcând iia românească , corpul se acoperă cu o nouă frumuseţe .

6068 .  Şi greşeala poate aduce fericirea .

6069 . Când nu ierţi , iubirea zboară .

6070 . Cine-i călcat în picioare şi nu ţipă , nu are neuroni .

6071 . Nu ai timp să râzi de greşelile tale atunci când râzi de greşelile altuia .

6072 .  Cine nu este cu noi este cu altcineva .

6073 . Omului să-i fie frică de răul pe care el l-ar putea face .

6074 . Duşmanii sunt atât de murdari , nici la gunoi nu-ţi vine să-i arunci .

6075 . Nu se vindecă rana din care nu a fost scos cuţitul .

6076 . În a susţine ceva , indiferenţa este mai nisigură decăt nisipul .

6077 . Singurătatea însoţită de indiferenţă  ucide .

6078 . Melcul nu folodeşte cutia de viteze .

6079 .  Unii sunt de nestrămutat în lupta lor pentru schimbare .

6080 .  Nu poţi intra întotdeuna unde îţi doreşti şi nici unde eşti trimis .

6081.  < Nu vă jucaţi cu lumina . > Bunica

6082.  Şi bănuiala este un păcat .

6083. Când un talent produce uimire intervine şi suspiciunea .

6084.  Călătorul veritabil croieşte imediat un drum .

6085.  Foarte greu este să te regăseşti , însă regăsind copilul care ai fost se justifică oricare efort .

6086.  Răsfăţatul se bucură când este gâdilat , mângâierea nu i se potriveşte .

6087. Omul rău se închide în el ; nu poate accesa fericirea . Fericirea înseamnă şi expansiune .

6088. Ura este lichidul care fierbe în cazanul trupului celui care urăşte .

6089. Mă am permanent sub observaţie ; numai în somn creierul se odihneşte visând .

6090. Obligaţiile cresc când există oameni care cred în tine : nu este uşor a nu dezamăgi pe cineva .

6091. Râsul transformă zâmbetul înălţându-l .

6092.  O problemă este ţanţoşă până în momentul în care se iveşte rezolvarea .

6093. Bănuiala nu are valoare .

6094. Vrei să te schimbi şi nu ştii în ce : priveşte un copil care învaţă să meargă în picioare .

6095. Călăreţul bun mai întâi învaţă calul să ducă şaua .

6096. Nu cred că un pesimist  nu poate ieşi din starea negativă în momentul în care află că a câştigat un milion de dolari .

6097. Viaţa este dependentă de iubire .

6098.  Fericitul fericiţilor – copilul –  care abia poate rosti acest cuvânt .

6099. Decât îngrijorat mai bine bogat , decât înfumurat  mai bine sărac .

6100. Putem înţelege fără să ni se vorbească şi reuşim a vedea fără să privim .

6101. Să nu insistăm să cunoaştem un om în amănunt ; chiar în operele de geniu nu sunt interesante toate detaliile .

6102. La Putna când bat clopotele şi toaca - pământul ridică aburii inmiresmării şi aerul se sfinţeşte .

6103. Duşmanii mei au tot azvârlit cu pietre în curte şi acum se miră cum de am înălţat un castel aşa de trainc .

6104.  Simţi că îţi cresc aripile  şi te înalţi aşa de sus că abia te mai zărim , asta înseamnă că iubeşti .

6105. Nici în Rai nu eşti fericit dacă eşti singur .

6106. Fericirea fuge când mintea-i neliniştită .

6107. Vorba fără frâu valorează cât arma încărcată în mâna unui copil .

6108. Şoapta este caldă , mângâie şi clădeşte ; ţipătul este rece , aspru şi răneşte .

6109. Cum să ajuţi pe altul când te apasă frica !

6110. Supărarea e un foc de paie , dezamăgirea-i o vatră plină cu jeratec ce se stinge .

6111.  Omul puternic iese în evidenţă prin modul în care gestionează tristeţea .

6112. Zâmbetul tău luminează totul în jur şi această lumină se întoarce spre tine ridicându-te .

6113. Când fericirea vine pe neaşteptate atunci se clatină un pic temelia sub tine .

6114.  Încrederea-i temelia , sinceritatea-i acoperişul .

6115. Mulţi intră pe fereastră şi atunci când uşa nu-i încuiată ; au senzaţia că intră odată cu lumina .

6116. Degeaba te plângi , timpul tot trece .

6117.  Nimeni niciodată nu-i singur .

6118.  Omul vesel emană energie , nu absoarbe .

6119. În cămara unde mă rog intră doar îngerul .

6120. Un < gând > mai vechi : 5835. Visul fără aripi se transformă-n coşmar .

6121. Unii nouri sunt de ornament .

6122.  O faţă întunecată consumă toată energia din jur .

6123.  Când greşim dăm vina pe gene şi pe sânge ( protejăm mintea ! ) .

6124. Stai la distanţă , dar te îndepărtezi .

6125. Mortul nu mai greşeşte .

6126. Minciuna este sălbăticiunea ce se hrăneşte cu propriul trup .

6127.  Să nu angajăm hoţii să caute comori .

6128. Calul înfierbântat nu mai trebuie îndemnat .

6129. Prostul mai mult petrece .

6130. Simularea curajului este arma fricosului .

6131. Vinovatul nu-şi găseşte locul .

6132. Omul rău este nerăbdător .

6133. Iarba tânără cântă , iarba uscată foşneşte .

6134. Amânarea adânceşte prăpastia .

6135. Bătrânul amorezat , ca butucu-naripat .

6136. Tot ce-i peste măsură de greu cade la pământ .

6137. Degeaba cauţi în livadă iarna fructe dulci .

6138. Moartea a existat dintotdeauna , altfel am avea printre noi oameni cu vârsta de o mie de ani .

6139. Moartea nu termină treaba nimănui .

6140. Zeiţa fericirii este o tânără ce are o imensă poftă de viaţă .

6141. Nu există obraznic fără tupeu .

6142.  Întâmplarea nefavorabilă aduce bunul simţ prostului .

6143. Vârful piramidei nu este un loc pentru odihnă .

6144. Peştele în apă nu are hotar .

6145. Degeaba punem la acelaşi jug boul cu viţelul .

6146. Fericit este cel ce poate să facă numai ceea ce îi place ( oare ! ) .

6147. Copilul este lamura frumuseţii pe pământ .

6148. Prostul îşi joacă rolul fără greşeală .

6149. Omul nu poate fi nemuritor cu trupul , însă prin cuvintele ce lasă în urmă este posibil .

6150.  Lumina ce îţi împodobeşte sufletul înmoaie inima celui ce te priveşte .

6151.  Cine îşi calcă pe inimă , din milă , cu aproximaţie înfăţişează adevărul .

6152.  Dependenţa de învăţătură să devină o boală ce nu trebuie tratată .

6153.  Singurul jug ce trebuie să suportăm este cel al legii .

6154.  Usturoiul miroase urât însă vindecă frumos .

6155.  Uriaşă a fost dezamăgirea duşmanilor mei când au aflat că nu le-am plănuit vreodată ceva rău .

6156.  Cel dintâi duşman al fericirii este boala .

6157.  Până şi frica moare .

6158. În Rai dacă ajungi , caută pe cineva .

6159. Decât să te arăţi şi să nu fi , mai bine să fii şi să stai ascuns .

6160. De demult : 5341. Iertarea este arma care nu doboară pe nimeni .

6161.  Este bine dacă îşi aminteşte de mine cine trebuie .

6162. Mai târziu poate fi niciodată .

6163. Sunt păcate pe care nu le poate spăla nici apa iubirii .

6164. Când se îndreaptă spre flori , lumina se desface în părţile din care a fost alcătuită.

6165. Măreţia unui mare mincinos stă lipită pământului .

6166. Nimic nu întrece în frumuseţe alcătuirea universului .

6167.  Râma dacă se-mpiedică nu cade .

6168. Cei ce vorbesc mult se gândesc că au timp destul să tacă .

6169.  Podoabele acoperă ori frumuseţea , ori nişte riduri .

6170. Ar fi mare scandal dacă aş spune tot ceea ce ştiu .

6171. Frica . Muntele şi păpădia în faţa furtunii .

6172. Prin excelenţă natura este fericită .

6173. Dezamăgirea îl caută , mai ales , pe cel atins de megalomanie .

6174. Deschizând o carte ai deschis o mie de ferestre .

6175. Totuşi , într-un loc sălbatic nu locuiesc oameni .

6176. Este posibil să existe o legătură secretă între ceva nu tocmai secret şi vârsta unei femei .

6177. Prin excelenţă natura este fericită .

6178. Tinereţea ne păcăleşte : emană exuberanţă cu intenţia de a ne feri să gândim lucrurile grave .

6179. Baloanele de săpun şi păpădiile sunt nişte avertismente .

6180. Ştia cine este : < Nici marmura şi nici mormintele regeşti nu vor trăi atât cât îmi trăieşte versul plin de avânt . > – William Shakespeare

6181 . Pe timpul lui Homer era simplu : un om reuşea să citească tot ceea ce a fost scris .

6182 . La modul absolut , nimic nu este secret :  gândul colindă prin univers , este clar .

6183 . Am auzit o propoziţie oribilă : < Am să te cioplesc cu barda ca pe lemne ! > . M-am liniştit când am observant că meseriaşul vorbea cu o cărămidă B.C.A.

6184 . Există un mare avantaj în problema cărţilor : autorul nu se supără pentru că nu termini de citit  .

6185 . Din când în când trebuie să ne iertăm şi nouă înşine greşelile .

6186 . Învăţătura eliberează .

6187 . Ca vegetarian mă feresc de excese şi din când în când mănânc o friptură .

6188 . Când devine obraznic , prostul trebuie oprit .

6189 . În concertul universal , viaţa unui om este cât pocnitura unui balon de săpun .

6190 . Citind unele cărţi descoperim idei pe care le consideram personale .

6191 . O faptă rea făcută din greşeală – e una , o faptă rea făcută din plăcere – e alta .

6192 . Un duşman veritabil nu te întâmpină încruntat , ci vine spre tine zâmbind şi legănându-se ca pe arcuri , ca o maimuţă .

6193 . Când intru aici , pe Facebook , mă acaparează < gândurile de ocazie > ; în restul timpului sunt un personaj normal ( zic eu ! ) .

6194 . Democraţia ar fi ceva excelent : o strică vorbele unor politicieni .

6195 . Câinele care nu latră trebuie legat .

6196 . Nimeni nu s-a plans de prea multă bunătatea din jur .

6197 . Nu-i bine să te plângi că exişti ; foarte multe probleme trebuie rezolvate .

6198 . La datorie : poate nu ajungem datori .

6199 . Până la era Internet nu prea ştiam ce ascunde lumea .

6200 . Culmea tuturor invenţiilor : computerul sentimental .

6201 . Şi scriind poţi învăţa multe .

6202 . Coperţile să protejeze hârtia şi nu cartea .

6203 . Din momentul în care ne-am iertat nouă înşine greşelile avem însutite obligaţii în a ierta greşelile altora .

6204 . Mortul scapă de datorii .

6205 . Pentru a fi scuzabilă greşeala unui computer au fost inventaţi viruşii .

6206 . Citind poţi să asculţi muzică în linişte .

6207 . Unitatea principală pentru măsurarea eternităţii este clipa .

6208 . Când eşti tânăr şti totul , mai încolo bagajul se împuţinează .

6209 . Este bine dacă pe la vreo 60 de ani este atins vârful până la care poate urca tinereţea .

6210 . Dintre toţi oamenii poeţii sunt cel mai uşor de neînţeles .

6211 .  Să citim , cel puţin din respect faţă de autor , scrierea unei cărţi necesită un mare efort .

6212 . Pe la optsprezece ani consideram că vârsta a patra se află cam pe lângă Steaua Polară ; m-am păcălit , este mult mai aproape .

6213 . Când nu eşti ascultat foloseşte propoziţii absurde : ori adoarme toată lumea , ori se trezeşte .

6214 . < O mână spală pe alta > numai dacă amândouă sunt murdare .

6215 . Averea să ne slujească , nu să ne stăpânească .

6216 . Munca fizică întăreşte trupul până în momentul când acesta se prăbuşeşte .

6217 . Când eşti tânăr nu prea zici : < ce frumoasă-i viaţa ! > .

6218 . Să foloseşti blestemul este o acţiune josnică ; să-ţi blestemi zilele este inadmisibil .

6219 . Dieta bate pastila .

6220 . Am biruit numai când m-am lăsat în voia conştiinţei .

6221. Protestul este semnalul omului tânăr .

6222. Gândul bun aleargă prin univers şi lasă-n urmă lumină , gândul rău lasă-ntuneric.

6223. Neliniştea duşmanilor mei : le este necaz că există aer şi pentru mine .

6224. Cel mai  priceput muncitor nu îţi poate executa o lucrare la fel de bine ca tine dacă ai fi la fel de priceput .

6225. Are mintea rătăcită cel care înoată şi crede că zboară.

6226. Mă tot gândesc ce aş face cu o pensie super-specială .

6227. Înţelepciunea unui individ se naşte în grădina suferinţei lui .

6228. O piedică în calea uitării este iertarea .

6229. Nu trăiesc în nădejdea norocului , totuşi sunt pregătit dacă o să mă viziteze .

6230. Duşmanul este un bun învăţător neplătit .

6231. Evident , diviziunea risipeşte întregul .

6232. < Trebuie să o luăm de la zero ! > în care sens ne deplasăm pe axă ?

6233. Când se vorbeşte despre o mare victorie nu este luată în calcul şi cheltuiala .

6234. Există greşeli colosale pe care numai experţii le fac .

6235. Rostogolul te duce spre adâncimi .

6236. Pentru analfabet toate cărţile sunt la fel .

6237. O băşică de spumă care se sparge , acesta-i actul răzbunării .

6238. Banii sunt mizerabili ; sărăcia este oribilă .

6239. Scânteia este rezultatul că foarte mulţi neuroni se încordează deodată .

6240. Natura are tot ce trebuie : nici o lipsă , nimic de prisos .

6241.  Adevărul este diamant , minciuna-i gumilastic .

6242.  Fără Dumnezeu se instalează neantul .

6243.  A impresiona este un fapt accidental , ţine de operetă ; fericirea vine din zone profunde .

6244. Cine poate uita că a iertat are memoria bună .

6245.  Natura face numai cât se poate , omul încearcă mai mult .

6246. Felul în care cineva îşi foloseşte averea ne arată modul cum a obţinut-o .

6247. Mulţi oameni  îşi doresc să aibă un castel însă puţini sunt cei care calculează cât ar costa întreţinerea lui .

6248.  Boala ridică speranţa la rangul unor înălţimi ameţitoare .

6249.  O statuie făcută numai din nisip nu se sparge , numai se risipeşte .

6250. Banii nu aduc fericirea celor ce nu ştiu să-i cheltuiască .

6251.  Tristeţea te cuprinde dacă ai timp pentru ea .

6252.  Până şi geniul trebuie să muncească , iar dintre toţi zeii despre care am auzit niciunul nu a fost etichetat ca fiind leneş .

6253.  Un cap sec este plin cu prostie .

6254.  Să nu punem duşmanii la zid : se strică tencuiala .

6255. Nu înseamnă că eşti curajos când asculţi minciuni de tot felul debitate cu neruşinare .

6256. Este inexplicabil cum suportă cineva să rămână dator cu un surâs .

6257. Inefabil este combustibilul ce întreţine focul pasiunii .

6258. Se risipeşte degrabă turma ciobanului care nu ştie să fluiere .

6259. Putem consuma fericirea numai dacă avem timp liber .

6260. Trebuie să învăţăm foarte mult : un simplu bob într-un sac plin este ceea ce invăţăm la şcoală faţă de ceea ce trebuie .

6261. Încrederea furnizează putere .

6262. Mâinile se spală , obrazul se bărbiereşte .

6263.  Nu este bine să fim reci tot timpul , este posibil să răcim .

6264.  Eşti valoros dacă nu ai bani şi ai bun simţ ; eşti foarte valoros dacă ai şi bani şi bun simţ .

6265.  Cei care mă vorbesc pe la spate nu ştiu că aud din toate direcţiile .

6266.  Viaţa e un spectacol de linişte şi lumină , oamenii sunt cei care aduc elemente tulburătoare .

6267.  Despre viaţă se vorbeşte pe faţă , pe la spatele ei se află neantul .

6268. Când fiecare idivid al planetei va avea suficient de mulţi bani , imediat se va instala sărăcia lucie şi totală . 

6269.  De la prietenii falşi învăţăm foarte multe lucruri şi nu primim nici un ajutor , de la  prietenii adevăraţi primim în egală măsură şi învăţătură şi ajutor ; de la duşmani primim numai învăţătură .

6270. Mulţi se bucură că sunt nepăsători ; cum or fi reuşind !

6271.  Motorul lumii acesteia este viaţa , combustibilul : chemarea nestăvilită a perpetuării .

6272. Un om foarte inteligent şi foarte modest este foarte nefolositor .

6273. Nu există duşman care să-i pară rău de ceea ce a făcut .

6274. Gândul omului reprezintă culmea creaţiei ; Eva i-a întins mărul lui Adam cu scopul ca bărbatul să-şi bage minţile în cap .

6275.  Spontaneitatea este scânteia unui imens incendiu .

6276. Moartea tot o să vină ; de ne  găseşte dormind este foarte ruşinos .

6277. Tinerii se grăbesc să devină maturi , şi reuşesc ; cei în vârsta vor să devină tineri , şi nu reuşesc .

6278. Trăim vremuri când individul foloseşte o căruţă de vorbe pentru a ne arăta cât de important este .

6279.  Şopata-i credibilă , ţipătul îndepărtează .

6280. Să ridicăm privirea , pe jos dăm şi de gunoaie .

6281 . Duşmanii mă privesc cu prietenie : prefăcuţii .

6282 . Neputinciosul loveşte , cel fără vorbe se ceartă , înţeleptul tace .

6283 . Cei care se declară leneşi nu prea au credibilitate : adevăraţii leneşi nu fac , nu spun şi nu gândesc .

6284 . Nici în Rai nu există drumuri absolut drepte : ar fi plictisitor .

6285 . Ceea ce este real nu poate fi infinit : ori universul nu este real , ori nu este infinit .

6286 . Iluziile dragostei sunt adevărate , celelalte au câte un pic de materie în ele .

6287 . Nu am cunoştinţă să existe un om care a dorit să fie nefericit şi să nu fi reuşit .

6288 . Nu ai încredere în Dumnezeu şi te guduri şoptindu-mi că ai încredere în mine . Ei , hai !

6289 . A fi manierat înseamnă să foloseşti acele cuvinte care să acopere insulta .

6290 . Dreptatea naturii este inumană .

6291 .  Viitorul nu poate fi blamat , nici lăudat .

6292 . Să lăsăm viitorul în pace : altfel nu mai avem timp să trăim prezentul .

6293 . Îngropată fiind , numai sămânţa încolţeşte .

6294 . Legenda spune că pe timpul lui Ţepeş nu a cedat nici o ţeapă sub greutatea celui pedepsit . Este lesne să facem o deducţie : şi meşterii dulgheri erau destul de temători .

6295 . Este periculos să facem prostia bucăţi .

6296 . Fără politică mulţi nu ar putea să existe .

6297 . Omul cinstit a ajuns de tot râsul .

6298 . Am primit câteva aplauze şi imediat mi-a încolţit gândul să devin politician .

6299 . Norocul trebuie chemat : cel puţin flutură o batistă .

6300 . Mulţi oameni nu pot justifica de ce sunt < de dreapta > şi tot atâţia nu ştiu de ce sunt < de stânga > ; au folosit intuiţia : < cum să citeşti sutele de pagini ale programelor în cauză ! > .

6301 . Nimeni nu ne poate lua fericirea viitorului .

6302 . Banii au libertatea de a o lua razna .

6303 . Un program politic este adevărat sută la sută :  paragrafele în cauză conţin numai promisiuni  .

6304 . Grija pentru accesoriile care ne ajută să trăim cât mai mult , ne scurtează viaţa .

6305 . A îmbătrâni frumos valorează cât întinerirea .

6306 . Iluzia-i oxigenul pentru focul prin care omul se poate înălţa .

6307 . Pentru a fi studiată simplitatea sunt necesare strategii complicate .

6308 . Frumuseţea cuvântului împodobeşte rugăciunea .

6309 . Lumina se desface în culori toamna .

6310 . Nu ne este dat să aflăm cum se naşte gândul . Prin ce miracol materia devine instantaneu nematerie !

6311 . În imaginaţie un castel poate pluti în aer , în realitate se află jumătate în pământ .

6312 . Învăţătura ca obligaţie distruge neuronii .

6313 . Nevoia solicită neuronul .

6314 . Doi melci nu se întâlnesc din întâmplare, au un mijloc de comunicare  ; gândul se află pe o treaptă a piramidei de valori aproape de platoul din vârf . Gândul va rămâne enigmă pentru multe milenii . Gândul se înalţă din materie vie susţinută de minerale , vitamine şi multe altele . Gândul nu mai este materie . Gândul nu este vid . Cine comandă gândului naşterea ?  Cum definim viteza infinită ? Si altele .

6315 . Zâmbetul întinde ridurile şi luminează sufletul la nevoie .

6316 . Degeaba pari fericit dacă nu eşti .

6317 . Are şi prostul o grijă : să-şi bage nasul !

6318 . O carte bună poate fi moaşa unui film genial ; urmaşii lui Zorba merită respect !

6319 . Păstrez lada bunicii cu tot conţinutul ; migălind îndelung acele minuni , o energie specială ( mai mult decât benefică ) s-a înmagazinat în odoare . Când le ating , renasc !

6320 . Numai un lucru nou poate fi considerat prost .

6321 . Fără nepoţi bunicii nu pot fi  tineri !

6322 . Încă mai am curajul să citesc zilnic câte ceva , de multe ori acel ceva este o carte .

6323 .  Comorile nu se demodează şi nu prea ar trebui arătate .

6324 .  Nu este corect să ţinem duşmanii sub papuc .

6325 . Tăcerea ajută neuronul să se încarce .

6326 . Mulţi se laudă cu darul vorbirii şi nu cu ceea ce spun .

6327 . O pasiune trăieşte numai întărâtată permanent .

6328 . Nici secerişul nu-l interesează pe omul leneş .

6329 . Cămaşa de forţă pentru un grup este o idee năstruşnică .

6330 . Textul profund are mult oxigen în cuvinte .

6331 . Cotârgea . Maidanezul dus de la oraş la ţară .

6332 . Criză . Când zboară bolovanul .

6333 . Cred că visul are viteza gândului ; într-o singură noapte ajung în prea multe locuri .

6334 . În curtea casei mele pălăria îmi este coroană .

6335 . De exemplu , semnul exclamării este compus din două semne .

6336 . Dacă trăim mai mult decât duşmanii noştri înseamnă că am avut dreptate .

6337 . Încă marcăm teritoriul cu ajutorul gardului ; unele animale sălbatice nu sunt de acord .

6338 . Puterea zeroului este înzecită : adăugaţi un zero la 100 de euro !

6339 . Nu doresc un pas greşit adversarului , ar exista riscul să cadă peste mine .

6340 . Ne-au năpădit e-urile afectându-ne limba şi vorbim din ce în ce mai urât .

6341 .  Indiferenţa roade consumând oxigenul .

6342 .  Cariul caută lumina în lemne .

6343 . Îngâmfatul umflă o guşă cât curcanul de mare .

6344 . Fericit este sufletul numai în trupul copilului , apoi trupul necăjeşte sufletul până la moarte .

6345 . Cineva a scuturat un pic toamna şi au început să cadă nişte frunze , apoi nişte lacrimi şi , ceva mai târziu , câte o amintire . De peste zăpodii se ridică fumul în clăi . Poate aşa trebuie să fie : numai risipă .

6346 .  Părăsirea locului natal înseamnă , mai întotdeauna ,  ieşirea din zodia binelui .

6347 . Nu-i îndeajuns numai să alungăm păcatul , trebuie să punem şi ceva în loc .

6348 . Tot ceea ce admitem din frică , nu are valoare .

6349 .  Nu mă pot ridica la înălţimea celui cu nasul pe sus .

6350 . Când vine toamna nucile pleznesc de necaz !

6351 .  Şi după ce este cucerit , vârful rămâne tot singur .

6352 . Mergi pe drumul construit de tine : aşa nu te poţi plânge că temelia a fost făcută în regim de economie .

6353 .  Lasă-l să vorbească , ascultă dacă îţi convine .

6354 .  Înmulţeşte-ţi banii : în sala cu oglinzi scoate din portofel o bancnotă .

6355 . Plagiatul . Când îi dictezi unui copil compunere .

6356 .  Ai grijă de cel ce mârâie la tine , să nu te muşte .

6357 .  Somnul aduce înapoi în trup pe cel ce a plecat când era treaz

6358 . Dau un apartament în Dubai pe un bordei în cătunul natal .

6359 . Mulţi aleargă după zburătoare ; putem consuma şi ceea ce nu zboară .

6360 .  Tehnologia ne ajută să stăm .

6361 . Numele îngrădeşte ; anonimul are libertate totală .

6362 . Realitatea este simţită corect atunci când te ajută o cât de mică iluzie .

6363 . Patimă noua . Plăcerea de a fi manipulat .

6364 . Înălţându-te orizontul se îndepărtează .

6365 . E bine că ai un vis , pune-i şi două aripi .

6366 . Scara de valori a prostiei este infinită .

6367 . Incredibil . Am încercat să scriu < un gând de ocazie > in afara sferei Facebook  ; nu au coborât din cerul inspiraţiei nici două cuvinte .

6368 . Cele mai convingătoare , pentru mine , sunt ideile mele .

6369 . O idee ori împunge , ori zdruncină ; altfel este un gând banal .

6370 . Dacă eşti tânăr poţi să şi plângi , tot îţi stă bine !

6371 . Cei care mă critică dăltuiesc la viitoarea statuie .

6372 .  Ceea ce nu înţeleg nu este fals însă mă tulbură .

6373 . Democraţie . Cu toţii avem la îndemână aceleaşi cuvinte .

6374.  Progres . Nici o mireasă nu mai acceptă să încalţe opinci .

6375 . Palma loveşte trupul , batjocura loveşte sufletul .

6376 .  Cine mârâie , muşcă !

6377 .  Tăcerea-i ascunzişul perfect .

6378 . Numai adevărul merită să învingă iluzia .

6379 . Cel mai în vârstă nu mai doreşte să treacă repede timpul .

6380 . Să zicem că leneşul ajunge în iad , şi ce să facă acolo ?

6381 . Prea multă informaţie sminteşte : permanent dorim ceva nou fără să avem siguranţa că am asimilat cum şi cât trebuie din cele vechi .

6382 . Norocul nu-i de cumpărat şi nici cu împrumut nu poate fi dat .

6383 .  Fără umor lumea ar fi o frunză veştedă .

6384 . Prietenia-i o pasiune nonviolentă .

6385 . Îndoiala continuă ne trage pe linia moartă .

6386 . Dorim pacea , însă fără jugul unor negocieri pe grumaz .

6387 . Zeii culturii îmbătrânesc însă rămân nemuritori .

6388 . Poteca-i viitorul drum .

6389 . Consumăm trilioane de celule moarte ca să putem trăi .

6390 .  Am foarte mulţi prieteni ; nu înseamnă că am închis poarta .

6391 .  Omul fericit arată multă înţelegere defectelor .

6392 . Zâmbetul este un fulger care sculptează în granit .

6393 . Înoată în mizerie cel ce reclamă defecte celor din jur , fără să ştie despre ce vorbeşte .

6394 .  Transformă-ţi visul în realitate , dacă nu te costă viaţa pentru aceasta .

6395 .  Drogul universal . Cuvintele : ce frumos ne îmbată şi , tot ele , ce simplu ne trezesc la realitate .

6396 . Foarte multe edituri auzind ca am bani ( ! ) mă solicită să-mi public o carte .

6397 . Nimic negociabil în iubire .

6398 . Am început să devin anonim : în diferitele compilaţii este strecurat câte un < gând de ocazie > cu autor necunoscut sau anonim . Sunt pentru dreptul de proprietate : data publicării pe internet ajută . Rândurile mele nu mişcă filozofia din loc , au mişcat-o alţii , însă nu sunt ale altora .

6399 . Scânteia dă sensul viitorului foc .

6400 . În munţi toamna desface lumina în culori şi lasă fumul să treacă peste plaiuri sub forma unor animale ciudate care nu înspăimântă . 

6401 . Cărţile pot fi scrise uşor ; sunt scrise greu cărţile care pot fi citite .

6402 . Proba de foc nu trebuie aplicată în cazul cărţilor .

6403 . O carte include puterea neuronilor celui ce a scris-o .

6404 . Putem observa cu uşurinţă când o frază este chinuită : dă să plângă .

6405 . Un moment foarte periculos : când se întâlnesc personaje din cărţi diferite .

6406 . Autorul a scăpat de tăvălugul criticii angajând cititorul ca personaj principal .

6407 . O carte bună are tendinţa să iasă din raft .

6408 . Când parafrazarea este mai valoroasă decât originalul se naşte bănuiala că originalul ar fi un plagiat .

6409 . Pirateria literară nu mai este numită plagiat , ci personalizarea textului .

6410 . O carte bună miroase frumos .

6411 . Citind , învăţăm să citim .

6412 . Era o carte grea : am scăpat-o din mână !

6413 . Mai ales , originalitatea este relativă .

6414 . În memoria universului rămân înregistrate gândurile , chiar şi cele incluse în cărţile proaste .

6415 . Există legile dreptului de autor ; nimeni nu ştie cine le-a scris .

6416 . Cuvintele din argou ar trebui ocolite însă câte un astfel de cuvânt exprimă aşa de bine realitatea , ca nimeni altul : de exemplu , cuvântul naşpa .

6417 . Cuvintele tari sunt respinse , cuvintele moi se lipesc .

6418 . Când folosim cuvântul  < carte > ne cuprinde un fel de sfială , însă există atâtea cărţi proaste , unele chiar periculoase .

6419 . Cine scrie numai pentru el , mai bine s-ar juca singur < baba oarba > sau < de-a v-aţi ascunselea > .

6420 . Limitele depăşite nu au fost trasate corect .

6421 . Neuronul nu are tub digestiv , intestinul hrăneşte mintea .

6422 . Fericiţi sunt cei care uită rapid că au fost nefericiţi .

6423 . Nu s-a pomenit să existe un mort ridicol .

6424 . Un neprieten când tace lasă impresia minunată că este filozof , iar când începe să vorbească , impresia se risipeşte .

6425 . O carte grea te face să zbori .

6426 . Nefiind luată în seamă de medici , sărăcia nu este o boală .

6427 . Este atât de modest încât acceptă să discutăm .

6428 . Când situaţia devine disperată , vraciul ajunge la medic şi invers .

6429 . Foarte concentrat este şi cel ce suferă de hemoroizi .

6430 . Scrisoare . Sunt bine , sănătos şi am început tratamentul .

6431 . Belfer . Unul care îşi pune masca celui ce şi-a rezolvat toate problemele .

6432 . Prin muncă cinstită nu te îmbogăţeşti , însă nu ajungi sărac .

6433 . Filozofului îi stă bine cu gândul .

6434 . Matematica pretinde să-i rezolve alţii problemele .

6435 . Axioma : < cu o singură roată nu faci mare lucru > a rezistat până când a fost inventată roaba .

6436 . Microbii nu cunosc frica , totuşi ne vizitează pe ascuns .

6437 . Tam – nesam . < Pensia nesimţită > cade pe capul omului .

6438 . Trotineta este puiul bicicletei .

6439 . Să scriem şi să vorbim . Cuvintele nefolosite dispar . De exemplu , stă să dispară cuvântul şolticăială .

6440 . Mă simt umilit când observ emoţiile nepoţilor mei în timp ce vizionează filme pe care le-aş înţelege dacă m-aş strădui vreo 30 de ani .

6441 . Este necesar să avem grijă de cărţi , ele ajung în memoria universului însă nu pot fi extrase de acolo .

6442 .  Scriitorului îi este permis să exagereze ,  de aceea cartea – reportaj nu poate fi luată ca probă în justiţie .

6443 . Pentru a nu se încovoia raftul bibliotecii sub greutatea cărţilor bune am făcut un pilon din cărţile proaste .

6444 .  Există cărţi însufleţite de vreme ce pot deveni prieteni de nădejde .

6445 . Putem semnala că o anumită carte există , nimic mai mult . Criticii au trecut peste această limită .

6446 . Două cărţi care tratează acelaşi subiect nu sunt gemene .  

6447 .  Dreptul de autor reglează ceva cu totul nesemnificativ pentru soarta unei cărţi .

6448 .  O carte grea poate cântări câteva sute de grame .

6449 . Obiectul ce conţine probleme de matematică nu mai este numit carte , ci culegere .

6450 . Denumirea de < manual > ar trebui folosită pentru ceva făcut de mână .

6451 . Nu am găsit motivul pentru care au fost numite < cărţi > obiectele folosite la jocul de poker şi la alte jocuri .

6452 .  După ce am citit o carte ar fi bine să nu scriem nimic câteva luni , în caz contrar , fără să observăm , unele idei ale cărţii devin ale noastre .

6453 . Este un mare cititor , altfel nu-i putem justifica ideile .

6454 .  Există o diferenţă subtilă între capodoperă şi opera de geniu .

6455 .  Cronicarul Miron Costin a zis : < Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos zăbavă decât cetitul cărţilor > . Pe timpul lui existau puţine cărţi proaste .

6456 .  Mai am de citit un teanc de cărţi , apoi o să citesc şi în stele .

6457 .  Cartea uşoară nu pluteşte .

6458 .  De vorbit vorbim , pentru scris este necesar să cunoaştem alfabetul .

6459 . Bineînţeles că sunt vicios : cum aflu că o carte este bună fac tot posibilul să o întâlnesc .

6460 . Să nu ocolim cartea care dă impresia că a mai fost citită .

6461 . Umbra nu oboseşte niciodată .

6462 .  A.T.V. – ul este mai periculos decât un măgar .

6463 . Numai undiţa aduce râma în poziţie verticală .

6464 . Se zice că degeaba ai fost la munte dacă nu poţi răspunde la întrebarea : < câţi copaci ai văzut ? > .

6465 . Mai mult decât vigilenţă . Pentru aceeaşi problemă de rezolvat vor ţine şedinţe mai multe comisii , rezultatul va fi decis în şedinţa tuturor comisiilor .

6466 . Poţi face o greşeală oribilă numai ajutat de un computer .

6467 . Cel mai bun leac împotriva uitării este să uiţi că trebuie să cauţi ceva .

6468 . Vorbăreţ este cel care nu respiră când spune cuvintele .

6469 . Omenirea nu este perfectă deoarece nu este formată numai din oameni .

6470 . Dacă alergi zilnic 10 km nu îţi dai seama că te-ai îndepărtat foarte mult de familie .

6471 . Ultraretrogradă . Au fost inventate instrumente destul de oribile , însă moartea umblă tot cu străvechea coasă .

6472 . Eva a fost prima femeie dar şi cea dintâi soacră .

6473 . O tăcere este gălăgioasă când dai din mâini fără să vorbeşti .

6474 .  Pentru o pădure virgină violatorul este o drujbă .

6475 . Azvârle cu noroi sperând să iasă din mocirlă .

6476 . Puii de găină sunt asomaţi înainte de sacrificiu ?

6477 . Cuvântul < faliment > a înlocuit expresia < nu se mai poate face nimic > .

6478 . Prostia apare din senin , nu ţine cont de selecţia naturală .

6479 . O comisie devine ineficientă când îi creşte numărul de membri .

6480 . Mai periculoşi decât oamenii care trăiesc degeaba sunt oamenii care fac rău .

6481 . Câte unul uită de unde a plecat , norocul e că mămica lui îi aduce aminte . 

6482 . Puterea minciunii creşte exponenţial când este lansată din apropierea adevărului .

6483 . Omul sărac nu doreşte să câştige bani , ci să fie bogat .

6484 . Minciună gogonată . A câştigat un milion de dolari din muncă cinstită .

6485 . Când foloseşte cineva expresia < trai pe vătrai > mi se dezvoltă în minte imaginea unei bucăţi de carne ţinută la dogoarea unui jar puternic .

6486 . Persoana care crede că poate muta munţii din loc nu a luat niciodată în cârcă un munte .

6487 . Un neprieten s-a supărat pe mine mai mult decât ar fi fost normal şi îmi solicită prietenia .

6488 . Un om bun la toate tinde către incompetenţă .

6489 . Pe timp de secetă < apa de ploaie > înseamnă ceva .

6490 . Nu poţi omorî cu plăcere un gândac puturos .

6491 . Banii murdari sunt ţinuţi în incinte curate .

6492 . Povară în plus . Şeful îţi este prieten .

6493 . A fost inventat limitatorul de viteză , din cauza amenzilor nu este aplicabil .

6494 . Când toată lumea este de acord că actorii au jucat excelent , regizorul anulează spectacolul .

6495 . Moartea nu a cerut cuiva să se pregătească .

6496 . Avocaţilor le este permis să exagereze , altfel nici un proces nu ar avea sfârşit .

6497 .  Numai omul viu poate deveni ridicol .

6498 . Drogurile sunt scumpe ; fericit este omul sărac .

6499 . Distanţa dintre fericire şi nefericire , de cele mai multe ori , este ceva care cade , de exemplu , flecul .

6500 . Când apa murdăreşte obiectele peste care curge , nu este bună de băut .

de  Grigore Rotaru Delacamboru

.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu