miercuri, 28 iunie 2017

Gânduri de ocazie ( 7500 – 7800  )

Gânduri de ocazie ( 7500 – 7800  )

7501 .  Adevărul nu se ascunde , ci este ascuns ; de aceea trebuie căutat şi dezvelit .
7502 .  Minciuna nu are ruşine nici când este lăsată în pielea goală .
7503 . Invidiosul recunoaşte că este înapoiat  .
7504 . Cartea trimite lumină către cititor .
7505 . Femeia care bea cu sticla este mai dizgraţioasă decât bărbatul beat care ridică paharul .
7506 . O îmbrăţişare poate isca un incendiu .
7507 . Omului sărac îi place bogăţia .
7508 .  M-am hotârât să fac rost de câteva milioane de euro , am foarte mare nevoie .
7509 . O întâmplare banală care ajunge la < ştiri > devine dezastru ; în cel mai bun caz < bombă > .
7510 . Există şi legi absurde , de felul : < Bărbaţii nu au voie să propună , iar femeile nu au voie să spună , da ! >
7511 . Niciodată nu a fost luată în seamă cazmaua care a îngropat comori .
7512 . Păcatul din dragoste este cel mai slab posibil , dar este pedepsit crunt .
7513 . Excesul epuizează , abstinenţa nu produce surplus .
7514 . Să lăsăm neexplorată lumea prietenilor şi nici pe a noastră să nu o dezvelim complet .
7515 . Toate întrebările sunt valabile , puţine răspunsuri sunt satisfăcătoare .
7516 . Visătorul este acoperit de razele lunii .
7517 . Compătimirea este un fel de a ne face datoria .
7518 . Când vorba-i proastă , gândul este de vină .
7519 . Ce a fost a fost , nu mai avem ce-i face .
7520 . Când apare lumina mai rămân umbrele .
7521 .  Cuvintele puse cu grămada fermentează .
7522 .  Cine nu are inimă nu are ce i se frânge .
7523 .  Având trupul puţin cheltuitor şi creierul îndestulat cu odihnă ,  leneşul are multe idei .
7524 .  Să pretindem ceea ce ni se cuvine : nici o vorbă în plus , nici un bob în minus .
7525 .  Distanţa dintre virtual şi real a devenit din ce în ce mai mică .
7526 .   Cu prima greşeală sugerăm că am făcut o experienţă , cu a doua greşeală convingem că nu am învăţat nimic din prima experienţă .
7527 .  Similitudine . Pentru o casă contează scheletul de rezistenţă ; pentru o carte contează buchetul ideilor principale .
7528 .  Şi la temperaturi foarte înalte ştiinţa este rece ca gheaţa .
7529 .  Degeaba eşti sincer dacă ideea îi proastă .
7530 .  Tragediile omului bogat nu impresionează pe nimeni .
7531 .  Barcagii înaintează ca racul , numai viteza diferă .
7532 .  Arta ne arată cum ar trebui să fie realitatea în zodia fericirii ; faptele zilnice pot fi descrise excelent într-un proces verbal .
7533 .  Definiţia ucide zborul .
7534 .  Putem atinge prezentul : cel de o clipă .
7535 .  Vorbele scrise înţepenesc .
7536 .  Închişi în sfera grijilor zilnice mulţi oameni cu şcoală devin analfabeţi .
7537 .  Pe când trupul se ruinează , sufletul înfloreşte , altfel cum să-şi ia zborul la final .
7538 .  Căsnicia ucide dragostea , însă nici persoanele necăsătorite nu-s îndrăgostite permanent .
7539 .  Discipolul a ajuns la capătul drumului ( cel de la care începe ) .
7540 .  Se rosteşte cu teamă : < Dumnealui este o fire complexă ! > , despre cineva care încalcă , cel puţin , prima lege a naturii , simplitatea . Este simplu să fii complex : o mască de om supărat , câteva idei trăznite împachetate în propoziţii şuierătoare şi , eventual , o îmbrăcăminte lălâie . De fapt , omul complex este de-o simplitate limpede : este complet . O naţiune are doar câteva asemenea vârfuri .
7541 .  Există momente când neglijăm imperfecţiunile : momentele de fericire . 
7542 . Vai şi amar de omul fericit şi descoperit că se află în această stare .
7543 . Fiorul neputinţei menţine cleveteala în formă . 
7544 . Tentaţia solicită toate simţurile şi conştiinţa cedează un pic .
7545 . Omul scorţos este înţepenit între câteva idei banale .
7546 . Dintre toate ideile valorează mult cele premieră mondială . 
7547 . Personajul urcă din realitate în roman şi capătă puteri incredibile . Această schemă a devenit stas . Romanul fără personaje nu a fost scris , încă .
7548 . În artă găsim aşa numitele minciuni agreabile instalate în sfera numită metaforă .
7549 . O acţiune care nu mişcă valori materiale nu este numită muncă : jocul face parte din această categorie . 
7550 . Dincolo de cuvinte este gândul şi dincolo de gând este tăcerea . 
7551 . Dacă mă aşez la masă şi nu mănânc , scriu câte ceva ; îndemnul vine de la diferenţa dintre tastatura unei maşini de scris şi tastatura unui computer .
7552 . Multe persoane merg la vot din dorinţa de a gusta satisfacţia introducerii unei hârtii printr-o fereastră aşa de mică .
7553 . Are nasul aşa de supradimensionat că nu îi poate cunoaşte lungul .
7554 . Valoroasă este maxima care poate fi gândită . 
7555 . Cel dintâi miracol al universului este viaţa , iar cel de-al doilea este că suntem unul dintre efectele primului miracol .
7556 . Odată ce ar exista fericirea continuă nimeni nu ar lua-o în seamă . 
7557 . Urâtul este necesar , pentru contrast . 
7558 . Aplicând aceeaşi formulă a binelui diferiţilor subiecţi , obţinem rezultate diferite .
7559 . Pasiunea atrage energia şi tot ea o epuizează .
7560 . Istoria se compune din evenimente ; numai filmarea trecutului ne-ar putea oferi istorii corecte .
7561 . Cel tânăr încape cu uşurinţă oriunde : încă ştie să zâmbească .
7562 . Cine râde tot timpul , nu râde mai bine .
7563 . Când nu eşti de acord cu tine însuţi , vin alte persoane şi te solicită.
7564 .  Tinerii ştiu totul , cei mai în vârstă au nişte îndoieli .
7565 . Multă lume scrie , însă numărul cititorilor este din ce în ce mai mic , cu mult mai mic decât numărul scriitorilor .
7566 . Melcul şi ţestoasa ne dau lecţii de cum să ne grăbim foarte , foarte încet .
7567 . O carte are inclusă în paginile sale multă energie din partea celui ce a scris-o ; de aceea nu ar trebui publicate cărţile proaste .
7568 . Unele planuri de viitor pot fi considerate excelente scenarii S.F.
7569 . O persoană ce ne apare fără defecte a descoperit metoda infailibilă de a ascunde ridurile şi greşelile gramaticale .
7570 . Cine nu ar vrea , pe la mijlocul vârstei a patra , să fie un pic infidel !
7571 . Dincolo de iluzii există multe pericole .
7572 . Punctul de vedere este rezultatul unei implozii .
7573 . Când te eliberezi pe tine insuţi , de fapt ieşi din închisoarea pe care ţi-ai zidit-o personal .
7574 . Decât să mănânc pe datorie , mai bine să mor de foame .
7575 . Diavolul nu ne îndeamă să facem prostii , însă le face atractive .
7576 . Un păcătos poate deveni un sfânt , reciproc nu mai este posibil .
7577 . Chimie . Dragostea ţine de capitolul reacţii ; moartea ţine de subcapitolul dizolvare .
7578 . Ambiţiosul veritabil nu cedează nici atunci când coboară alunecând în prăpastie .
7579 . Poezia trebuie să plutească şi pentru a ajunge în această stare este nevoie să urce .
7580 . Să ne abţinem ; când gestul ar înlătura un deces , mai bine , nu !
7581 . Ne dorim gingăşia copilului , agerimea tânărului , puterea omului matur şi înţelepciunea celui de vârsta a patra ; le obţinem însă nu pe toate deodată .
7582 . Zâmbetul copilului . Ceea ce este frumos nu se poate ascunde , nici nu poate fi ascuns .
7583 . Prezentul este linia ce desparte viitorul  care se naşte , de trecutul care moare .
7584 . Vorbind a spus mai nimic , însă l-a spus aşa de frumos !
7585 . Ne văităm că zboară timpul prea repede , numai vârsta femeii înaintează foarte lent .
7586 . Dragostea . Chimia corpului produce afrodiziace , neuronul intră în transă şi gândurile devin obsesiv-diafane .
7587 . Când îţi acoperi trupul mai mult cu alifii decât cu haine ... mă înţelegeţi !
7589 . Nu ar exista nici un antagonism dacă cei tineri nu ar fi ambiţioşi până la absurd şi cei în vârstă bântuiţi de-o vigilenţă aproape obsesivă . 
7588 . Experienţa este învăţătorul fără de arginţi . Nevoia ne ajută să depăşim limitele experienţei.
7590 . Bobul zăbavă produce echilibru în balans cu repedea pripeală .
7591 . Operă de artă cu autor colectiv , mai rar .
7592 . Marile intenţii se adună în fluvii uriaşe de vorbe , dar nu inundă vreun teritoriu prea vast .
7593 .  Mă bate gândul să-mi iau asociat priceput care să-mi traducă unele scrieri din îndepărtata-mi tinereţe .
7594 . Din cauza femeilor au apărut noţiunile numite vârstă exactă şi vârstă aproximativă .
7595 . Fericirea umblă de colo – colo , trebuie să ne ţinem după ea , poate ne ia în seamă .
7596 . Depopularea atrage şi pierderea valorilor .
7597 .  Am încercat să fiu duşmanul unei persoane , să vad cum este ; m-a suportat ceva timp , apoi a râs de mine spunându-mi că nu ştiu să joc teatru .
7598 . Se vorbeşte din ce în ce mai des despre vârsta a cincea : ( 100 – 120 ) ani .
7599 . Cine îţi cere scuze folosind metafore  dă semnal că vrea să te mai necăjească şi în viitor .
7600 . Sa nu omorâm poftele , ci numai să le închidem într-o cuşcă .
7601 .  Dacă prezentul ar avea consistenţă , întreaga realitate ar înţepeni .
7602 . Iubirea înseamnă căutare în spaţiul unde numai lumina te însoţeşte .
7603 . Redevenim copii când ne dor genunchii , aşa , pe  la vârsta a patra .
7604 . Fiecare aude când vrea .
7605 .  Poftele trebuie satisfăcute la momente favorabile !
7606 . Mai bine să vorbeşti mult şi bine decât puţin şi prost .
7607 .  Concluzie : nu există om fără inimă !
7608 .  Vântul te adie , uraganul te rupe .
7609 . Frumuseţea nu este perfectă .
7610 .  Mâhnirea sub orizont negru produce deces .
7611 . Nu trebuie să cunoştem o limbă străină pentru a ne propune să ţinem gura închisă .
7612 . Împărţit pe capitole , imposibilul devine suportabil .
7613 . Fără supărare : nici un prieten nu întrece îngerul păzitor .
7614 . Arta încearcă să ne arate ce am pierdut înaintând .
7615 . Este posibil să fiu criticat pentru ceea ce am făcut , dar am făcut ceva .
7616 . De multe ori primim răspunsuri de la cunoştinţe care fac să ne pară rău că am pus întrebări .
7617 . Racul dă îndărăt pentru a înainta . Omul dă îndărăt pentru a-şi lua avânt .
7618 . Jalnic . Cel ce regretă că a fost darnic .
7619 . Obţinem ceva performanţe copilărindu-ne .
7620 . Sprâncenele încruntate fac aerul irespirabil
7621 .  Promisiunile aruncate în vânt pot stârni uraganul .
7622 .  Când se întâlneşte puterea cu blândeţea , rezultatul coabitarii are o doză uriaşă de excepţional .
7623 .  Singurătatea comite crima perfectă .
7624 .  Dacă ai doi prieteni care se duşmănesc , foarte curând îţi vor fi duşmani .
7625 .  Numărul diavolilor trebuie să fie egal cu numărul îngerilor .
7626 .  Ni se cere să ne grăbim încet , asta înseamnă mai încet decât melcul .
7627 .  Prostul pe care îl scoţi în lume pretinde că te afli sub oblăduirea lui .
7628 .  Mi-am iertat duşmanii de mii de ori , însă ei nici vorbă să audă .
7629 .  Ce zice vulpea . Au murit toate găinile , însă ar fi bun şi un pui .
7630 .  Degeaba e ciocul mic dacă nu-i şi închis .
7631 .  Cine subestimează valoarea duşmanilor , şi-i urcă în cap .
7632 .  Până în prezent nu m-am gândit o clipă la moarte şi , acum , din senin  să mă apese grija ; nici vorbă , sunt foarte ocupat .
7633 .  Averea obţinută fără muncă se risipeşte ca fumul .
7634 .  Pentru omul lipsit de sănătate , universul intră într-o gaură neagră .
7635 .  Suntem uimiţi de faptul că uriaşul bagaj de informaţie adunat în creier devine la un moment dat nimic .
7636 .  Greşeala oricărui dictator : nu acceptă că există altul mai deştept decât el .
7637 .   De la viaţă trebuie să luăm cu japca . Ne cuprinde suficienţa când procurăm cele necesare digestiei şi traiului cu fală , adică vreo câteva procente . 
7638 .  Visul dezvoltă simţul de orientare .
7639 .  Pe la mijlocul vârstei a patra lumânările tortului pot fi stinse doar cu feonul .
7640 . Să nu condamnăm prietenii care ne-au părăsit fără motiv ; există dureri care nu pot fi spuse nimănui .
7641 . Averea fără măsură euforizează aşa de tare neuronul încât îl face iresponsabil .
7642 . Grădinarul este cel mai mare duşman al buruienilor .
7643 . Să ne gândim cum este mai bine : întâi norocul şi pe urmă fericirea sau invers .
7644 . Libetatea lasă curiozitatea fără frâu .
7645 . În limbajul de lemn se numeşte sabotaj o greşeală pe care o repeţi de foarte multe ori .
7646 . Absurd .Elevul să se întoarcă acasă la prânz mai încurcat la minte decât azi dimineaţă când a plecat spre şcoală.
7647 . Nimic mai liber decât fericirea !
7648 . Când ucigaşul este virtual , crima este perfectă .
7649 . Când ciocul nu este mic şi nici închis , e naşpa !
7650 . Broasca ţestoasă. Să ne grăbim foarte , foarte încet !
7651 . Bunul simţ ne plimbă uşor prin lume .
7652 . A ne îndrepta înseamnă să reparăm greşelile vechi ; nu vom reuşi să construim ceva solid pe o fundaţie şubredă .
7653 . Trebuie să ţinem cont că dascălii sunt < ăia neglijabili > care şi-au pus la treabă şi mintea şi sufletul încât unii dintre noi să ajungă în funcţii înalte .
7654 . Oricare dintre noi poate să nu facă greşeli , dacă nu face nimic .
7655 . Dorinţa ne vizitează uşor , împlinirea necesită transpiraţie .
7656 . Când constat că am început ceva greşit , mai încep odată .
7657 . Trebuie să facem un mare efort pentru a suporta fericirea .
7658 .  Ne lăudăm cu ceea ce am plantat , însă de valoare este ceea ce s-a prins .
7659 .  Facem planuri pentru viitor cu ajutorul memoriei .
7660 .  Am înţeles totul , însă nu îmi este clar .
7661. Într-o democraţie veritabilă omul trebuie să aibă libertatea unei păsări în zbor .
7662. Ziua de ieri a fost simpatică , ziua de azi este excepţională .
7663. Cine face rău , refuză binele .
7664. Fericirea deplină e a copilului .
7665. Principala eroare a unui dictator : consideră că nimeni nu este mai deştept decât el . Totuşi , ocoleşte confruntarea cu scriitorii .
7666.  Un duşman veritabil îmi  face rău , la vedere ( aferim , deşi nu îmi convine ! ) , ticălosul ( prin definiţie laş ) îmi face rău pe ascuns şi ar putea fi cuminţit numai cu peocedee din zona paranormalului . Ticălosul nu mai are suflet .
7667.  Prin prezenţă , florile ne atenţionează că dimensiunea luminii este fără sfârşit.
7668.  Cine râde tot timpul nu este vesel .
7669.  A ne îndrepta înseamnă să ocupăm verticala .
7670.  În starea de semeţie celulele corpului sunt blocate .
7671.  Îndemn. Pe timpul uraganului , aripile strânse !
7672.  Cele mai grele sunt lucrările care nu suportă greşeala : pentru a fi supravieţuitori  , proiectilul tunului se introduce într-un singur loc .
7673.  Cred că baioneta a ajuns piesă de muzeu ; pe când şi bomba atomică ?
7674.  Este posibil să te lovească norocul şi să ajungi nefericit .
7675.  Într-un muzeu al iubirii ar trebui să expunem un suflet învolburat în extaz .
7676.  Nu e prostie mai mare decât prostia prostului .
7677.  Fiecare crede cum poate şi mai puţin decât poate .
7678.  O direcţie pentru învăţământul de oricare fel : < Spune-mi şi voi uita , arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte , implică-mă şi voi înţelege . > ( Confucius )
7679.  Ne supărăm când vremea este rea , însă vremea nu se supără pe noi niciodată .
7680.  O mie de păreri nu pot forma o demonstraţie .
7681.  Leneşul veritabil nu face nimic .
7682.  Încercând să fim oameni , câştigăm .
7683.   Îndemn . Furaţi cireşe , însă nu rupeţi crengile pomului .
7684.  Pe ticălos nici paranormalul nu-l limpezeşte .
7685.  Imposibilul este o stare de moment .
7686.  Când te iei în râs , e una , când te ia altul în râs , e alta .
7687.  Ocazia are durata clipei şi o prindem dacă am făcut repetiţii de cum să procedăm .
7688.  Eşti la colţ ! Răbdarea face să dispară colţul .
7689.  Când am o activitate , în timp ce lucrez , îmi imaginez axa numerelor şi faptul că plec în călătorie parcurgând axa de la origine spre dreapta ( sensul pozitiv ) şi merg  , şi merg , şi merg până când se termină activitatea . 
7690.  Scăpăm greu de prostul înfierbântat şi de mătreţă .
7691. Ridicându-ne împodobim vâzduhul .
7692.  Vântul mişcă aripile morii fără să viseze mălai .
7693. Dăm valoare cuvintelor dacă suntem de valoare .
7694.  Tăcerea valorează mult în momentul în care suntem pregătiţi să rostim o prostie .
7695.  Pentru zborul printre aştri sunt de folos numai aripile imaginaţiei .
7696.  Inevitabilul mă ajută să urc .
7697.  Viaţa interioară nu este întotdeauna în ton cu realitatea , însă există nişte influenţe .
7698.  Primul kilometru al drumului către fericire se numeşte mulţumire .
7699.  Prima treaptă către nefericire se numeşte părerea de rău .
7700.  Cine a inventat lanţul nu a făcut vreo legătură între acest obiect şi piciorul omului .
7701.  Sistemul educaţional la scară industrială este cel mai ieftin dar şi cel mai păgubos .
7702. Nu-mi este frică de Dumnezeu , îmi este frică de mine însumi  . Una este  < să-ţi fie frică de Dumnezeu > , alta este < frica de Dumnezeu > .    Dacă îţi este frică de Dumnezeu , te îndepărtezi , iar cu frica de Dumnezeu începi înţelepciunea . Celelate spaime nu au vloare pentru mine .
7703.  Dezastru nu înseamnă un anume necaz , ci pierderea speranţei .
7704.  Poate vom fi , dar ce vom fi !
7705. Pentru a fi de folos timpului nostru , trebuie să avem şi rădăcini şi aripi .
7706. Unele vorbe nu costă nimic , altele doar doi bani şi , în sfrşit , cele care valorează tot aurul din lume .  
7707. Trebuie să ne oprim o clipă să zicem : < Mulţumesc ! > , altfel nu se poate .
7708.  Imposibilul trebuie făcut bucăţi şi călcat în picioare .
7709.  Recunoaşte-ţi greşeala , repară stricăciunea şi dispare frica .
7710.  Dintre toţi muritorii ticălosul rămâne cu cea mai mică parte din suflet .
7711. Of-ul solicită inima .
7712. Aproape proverb .  Bate aerul cu băţul .
7713.  Caută praf în apă .
7714.  Linguşitorul îşi face limba perie şi vorba dulceaţă .
7715. Timpul transformă dorinţa arzătoare în dorinţă .
7716. Căutând linia dreaptă merge pe şapte cărări .
7717. Energiile ce hrănesc pasiunea sunt vulcanice .
7718. Liderul este primul care pune umărul .
7719.  Energia nu se consumă în timpul revoluţiei , ci în etapa următoare .
7720.  Idiotul are împărăţia lui .
7721 .  Aproape proverb . Face gaură-n apă cu burghiul .
7722 .  Este plină lumea de eroi , însă foarte puţini intră în mitologie .
7723 .  Sluga . Cineva care îşi îngrădeşte libertatea .
7724 .  Sluga câştigă libertatea de a nu gândi .
7725 . Cu muncă şi disciplină iese omul la lumină .
7726 . Dacă nu te scoli de dimineaţă , aşa îţi merge toată ziua .
7277 . Îndemn . Să nu ne sălbăticim .   
7728 .  Cine o fi mama curăţeniei ?
7729 . Minciuna este o javră sclifosită care se lipeşte de câte un om , fiindu-i frică de adevăr .
7730 .  Alarmă . Unii au dat în boala scrisului .
7731 . Te sperie picătura !  Nu intra în paharul cu apă .
7732 . Odată ce-ai dăruit , lasă-te de probozeală .
7733 . Cine face halimai n-are minte cât un pai .
7734 .  Prostul veritabil doreşte să aibă şi popularitate .
7735 . Omul nefericit se află în zona neutră .
7736 . Ar fi neproductiv să rămânem blocaţi într-o singură idee şi să fie şi proastă .
7737 . Bine ar fi să avem o viaţă interioară atât de bogată încât abia să o cuprindă universul . 
7738 . Când eşti adus în starea de frică poţi spune minciuni şi , în egală măsură , adevărul .
7739 . Ocazia pierdută pentru o vreme bună înseamnă primul pas pentru momente nefavorabile .
7740 . Minciuna retează picioarele , intuiţia pune aripi .
7741.  Prostul te loveşte cu parul , apoi te întreabă dacă te doare .
7742 .  Pasiunea e sprijinită , cel puţin , de-o adiere blândă a interesului .
7743 . Mai bine lipsă plăcerea în urma căreia şi-ar întinde suferinţa nesfârşit imperiu .
7744 . Iubirea înalţă biserici .
7745 . Memoria creează timpul .
7746 . Stupii se numără primăvara .
7747 . Să nu lăsăm minciuna dezlegată .
7748 . Despre poezie să îndrăznim vorbe numai dacă au început să ne crească aripile.
7749 . Plăcerea vine mai mult pe bază de transpiraţie şi prea puţin din adiere .
7750 .  Cine nu-i de acord , poate fi împotrivă .
7741 .  O să devină urgenţă reconsiderarea noţiunii de < primitiv > ; câţi dintre noi am fi în stare să construim un bordei funcţional ( fără aportul tehnologic ).  < Primitivul > era frate cu natura şi existenţa lui se baza pe independenţă : era obligat să gândească . Cred că aşa s-a juns la faptul că avem creierul dezvoltat . Pe vremea < aceea > cine nu era < în conformitate > se autoelimina .  
7742 . Subtilitatea şi economia zicerii aparţin omului simplu , înfrumuseţarea se produce în atelierul omului şcolit . Poezia ne ridică în împărăţia zborului .
7743 . Nu putem pretinde la nesfârşit că tot ceea ce ni se întâmlă rău este din vina altora .
7744 . Fânul de la Colţi şi în fotografie miroase frumos; ne întrebăm unde-i Raiul ; VATRAI- Vatră + Rai .
7745 . Nu te considera Nimeni .
7746 . Dincolo de privirile noastre lumea nu încetează să fie fascinantă .
7747 . Trebuie să gândeşti ceea ce spui .
7748 . Când iubeşti , zborul devine pagină de rutină .
7749 . Foamea ta şi ghiftuiala celorlalţi te face invidios .
7760 . Cine nu a auzit cum plânge iarba tăiată de coasă , trebuie să-şi ascută auzul .
7761. Non sens . Prostul blajin .
7762 . Frica este o fiară fără saţiu şi se hrăneşte cu energiile noastre pozitive .
7763 . Pe acela ce nu se poate abţine în nefericita-i cleptomanie să-l trimitem la furat cireşe .
7764 . Mai la începutul unui fenomen nu înţelegem mare lucru , cu timpul ne obişnuim şi nici nu ne mai mirăm .
7765 . Avem convingerea că cei care se înfuptă ilegal din bogăţiile acestui pământ o fac numai sub formă de experiment ; cândva , de bună voie , vor returna cu dobândă tot ceea ce au luat .
7766 . Multă lume crede că numai în Rai omul nu va fi singur .
7767 . O formaţiune de elevi şi dascăli în aer liber , tot şcoală se numeşte .
7768 . Fericirea nu vine şi pleacă , este pe-aproape tot timpul .
7769 . Nu vor mai fi toiege , au dispărut pădurile .
7770 . Istoria a cunoscut momente când omul care nu era linguşitor murea de foame .
7771 .  Bârfa ne încarcă neuronii cu balast .
7772 .  Oricând cineva ne aşteaptă . 
7773 . Şi totuşi se repetă !
7774 .  Putem desfiinţa poezia prin interzicerea metaforei .
7775 . Moralitatea să aibă sprijinul legilor şi faptul de a fi respectate .
7776 . Un stup bezmetic se lasă furat până la desfiinţare .
7777 .  Norocul intră în curte , însă nu se roagă să fie primit în casă .
7778 . Lacrima ne face atenţi să observăm paharul , iar zâmbetul este răspunsul că am observant la timp .
7779 . Dacă nu aş avea trup , sufletu-mi nu ar fi deranjat aşa des ; dacă nu aş avea suflet , nu aş fi nimic . Soluţia se numeşte împăcare .
7780 . Bătaia ( cu zăpadă ) e ruptă din Rai .
7781. Dacă respiraţie nu e , nimic nu e ! 
7782. Copiii dau în mintea bunicilor . 
7783. Şi în singurătate poţi face rău , eliberând gânduri nesăbuite .
7784. Cine strâmbă din nas când se discută despre poezia lui Eminescu , mai întâi să compună un vers de tăria acestuia : < Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi  > .
7785. Unele şanse pierdute ne închid drumul către nenorocire .
7786. Degeaba îl bate furtuna pe cel cu rădăcinile în pământ ; plantele crescute-n eprubetă nu au nici o vlagă .
7787. Cea mai valoroasă : clipa de acum .
7788.  Darul nu trebuie azvârlit peste gard .
7789. Toate la timpul lor şi bunul-simţ întotdeauna .
7790. Bucuria este primul pas către fericire .
7791. Pamântul libertăţii este locul natal , acolo am învăţat să mă ridic ocupând verticala şi să observ că munţii din jur sunt de neclintit din modesta lor măreţie . 
7792. Sentimentul de frică nu poate fi înţeles decât sub o dictatură feroce care , pe lângă alte grozăvii , să indice cât aer să respirăm . Eram pe-aproape .
7793. Mulţimea banilor şi puterea acţionează ca droguri , dependenţa este excepţională ; când a intrat drogul în neuroni gândirea capătă alte valenţe , te consideri un fel de zeu , din grupul celor ce ţin universal în scripeţi .
7794 . O minciună falsă nu este egală adevărului , este o minciună evoluată .
7795 . Leneşul se gândeşte foarte mult pe care parte să se întoarcă .
7796. Mai bine deştept şi cinstit .
7797.   Gândul să devină vorbă , vorba să fie scrisă şi toate să devină fapte . 
7798.  Munţii au fost dintotdeauna piramidele care au trimis efluvii subtile de energie românilor şi aceste fire de legătură i-au ţinut în snop . 
7799. Întunericul scoate fapta rea în lumină .
7800. Unii se joacă , dansează şi plâng de bucurie .
.
de Grigore Rotaru Delacamboru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu